Ofte stilte spørsmål

Kontakt oss​

Bruk kontaktfanen, e-post: lovedancehelp@gmail.com eller bruk Facebook-siden.

Ja. Vi vil legge ut klagen tidligere godkjent av foreningen på Internett og bidra til å offentliggjøre den.

Kontakt oss offisielt eller kontakt en av de frivillige du kjenner. Vi er åpne for nye medlemmer.

En mindreårig må innhente skriftlig samtykke fra begge foreldre eller foresatte for å melde seg frivillig, eller en av foreldrene må være til stede under arrangementene.

Ja. Du kan også hjelpe på Internett ved å dele våre kampanjer og fjernhjelp i avdelingen for sosiale medier.

Å være LDH-frivillig er en handling av uselvisk hjelp til barn i nød. Som aktiv frivillig kan du ta del i våre veldedighetsarrangementer gratis, motta mat og drikke fra gastrosonen, og møte fantastiske mennesker.

Nei. Foreningen tar ingen avgift for å organisere veldedige arrangementer. Vi er en ideell organisasjon og ingen av de frivillige mottar godtgjørelse for sin virksomhet innenfor LDH. Driftskostnadene til organisasjonen dekkes hele tiden av sponsorer, og deler av arrangementsavgiftene, som for eksempel baneavgift, betales fra bidrag fra spillere eller sponsorer.

For å rapportere en feil på nettstedet eller kontakte nettstedsadministratoren, send en melding til: admin@lovedancehelp.com